Bases pedagògiques Què és Ludilletres?

Ludilletres és un programa de lectoescriptura creativa l’objectiu del qual és el desenvolupament neurològic dels nens de 3 a 5 anys. El procés d’ensenyament-aprenentatge de la lectoescriptura a Ludilletres es duu a terme posant especial atenció en el desenvolupament de la creativitat i a través d’activitats manipulatives.

Sessions Activitats i estratègies per motivar l'alumnat

Les sessions a Ludilletres estan pautades de manera clara a la Guia del mestre i ofereixen nombroses activitats.

Totes les sessions proporcionen activitats de prevenció per evitar futures dificultats i que cap alumne es quedi enrere.

Materials Un procés divertit i apassionant

L’experiència a l’aula ens diu que el joc i la manipulació han de ser les principals eines de l’aprenentatge.

Avaluació Hem transformat l'avaluació

L’avaluació del futur té a veure amb el procés, no amb el resultat d’un examen; per això avaluem per competències i entenem l’avaluació com una part més del procés d’ensenyament-aprenentatge.

T'ACOMPANYEM Sempre al teu costat

tekman Books t’acompanya i et guia durant tot el procés d’adaptació i implantació dels programes.