Avaluació

Sistema d'avaluació de tekman: l'avaluació del segle XXI

tkRUBRICS és una eina digital creada per facilitar la tasca docent i adaptar l’avaluació a les noves maneres d’aprendre i ensenyar. tkRUBRICS permet dur a terme una avaluació continuada dels alumnes i observar el progrés i les dificultats de cadascú. Avaluem per capacitats a Infantil i per competències a Primària.

Mirar el vídeo de tkRUBRICS.

 

Instruments d'avaluació: avaluar el procés d'aprenentatge

A tekman entenem que ensenyar, aprendre i avaluar són tres processos inseparables que han d’estar plenament integrats en la pràctica de l’aula; per això, les activitats d’avaluació formen part de les sessions i informen, tant a l’alumne com al mestre, dels aspectes del procés en què cal emfatitzar.

CONCERTAR UNA CITA

Parlem de Ludilletres!